Kronqvist Antti da8c78f6c1fe47b89936c0ff056f4dff

Kuukausiviittomien foneettinen ja leksikaalinen variaatio suomalaisessa viittomakielessä

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.