KOPA1000

Ohjelma KOPA1000 (2019)
Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen
Ohjelma KOPA1000 (2020)
KOPA1000
Ohjelma KLSA1000s2021
Tutkimuksen teon perusteet
Ohjelma KOPA1000s1021
Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen
Ohjelma KOPA1000 (2022)
Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen
Ohjelma KOPA1000 (2023)
Johdatus kielen oppimisen ja opetuksen tutkimukseen