Kielikampus

Program Kielikampuksen Suuri oppimateriaalikeskustelu 15.3.2012
Suuressa oppimateriaalikeskustelussa käsitellään perus- ja toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten oppimateriaalien ajankohtaisia kehittämishaasteita. Seminaarissa haetaan uudenlaisia yhteistyön malleja ja toimintamuotoja opetuksen kehittämiseen ja eri toimijatahojen vuoropuhelun lisäämiseen. Mukana opettajia, opiskelijoita, oppikirjantekijöitä, tutkijoita, opettajankouluttajia ja opetuksen kehittäjiä sekä kustantamoiden ja Opetushallituksen edustaja.
Program Troff document LESLLA 2012 -symposiumin plenaariluennot
Low Educated Second Language and Literacy Acquisition, LESLLA, for Adults symposium on kansainvälinen tutkijoiden, kouluttajien ja päätöksentekijöiden symposiumi, jossa tarkastellaan luku- ja kirjoitustaidottomien sekä vähän tai ei lainkaan koulutusta saaneiden aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimista ja -opetusta.
Program Kirjoittamisen mahdollisuudet -seminaari - 9.4.2013
Kirjoittamisen mahdollisuudet – Luovia lähestymistapoja kielen ja kirjoittamisen opetukseen. Kaikille avoimessa seminaarissa herätellään ajatuksia kirjoittamisen opetuksen nykytilasta ja mahdollisuuksista lukuisan asiantuntijapuheenvuoron voimin.
Program Octet Stream Kielivisa
Kielivisa 2013
Program Kielikampusseminaari Tieteestä totuudeksi?
Näkökulmia tutkimuksen yleistajuistamiseen 7.5.2014
Program Language education, CLIL and language teacher education in Finland
A seminar on language education, CLIL and language teacher education on 15 september 2014.
Program Futuuri! 2015
Plenaarit
Program Patrik Hadenius' plenarföredrag i Svenskan i Finland 16
Plenarföredrag i konferensen Svenskan i Finland 16, 15.10.2015. Patrik Hadenius' föredrag med rubrik "Populärvetenskapen blir myndig. Språktidningen fyller 8 år i år, vad krävs för att den ska överleva också när den fyller 18?"
Program Kielikampusseminaari 2015
Kielikampusseminaari: Ruotsi monikielisessä Suomessa ? Svenskan i det flerspråkiga Finland, Perjantai 16.10.2015 klo 12.00?16.00