Kielikampuksen Suuri oppimateriaalikeskustelu 15.3.2012

Suuressa oppimateriaalikeskustelussa käsitellään perus- ja toisen asteen äidinkielen ja vieraiden kielten oppimateriaalien ajankohtaisia kehittämishaasteita. Seminaarissa haetaan uudenlaisia yhteistyön malleja ja toimintamuotoja opetuksen kehittämiseen ja eri toimijatahojen vuoropuhelun lisäämiseen. Mukana opettajia, opiskelijoita, oppikirjantekijöitä, tutkijoita, opettajankouluttajia ja opetuksen kehittäjiä sekä kustantamoiden ja Opetushallituksen edustaja.