Arjen affektiiviset esineet -tallenne 8598b98564154137b6aa73f27dcd194d

Veera Kinnunen: Hankalat esineet. Luopumisen ja säilömisen neuvotteluja tavarapaljouden keskellä. Anna Kajander: Kodin merkitykselliset esineet. SENSOMEMO-hankkeen tuloksia.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.