Tutkimuksen laatu ja laadunhallinta

Teemaa "Tutkimuksen laatu ja laadunhallinta" käsitellään yliopiston laatukoordinaattoreiden työpajassa 18.9.2017.