Koulutuspalvelut

EduFutura
Jatkuva oppiminen
JYUStart
JYUStart
Kehittämisen tuki
Matka yhteisölliseen hyvinvointiin
Opetuksen ja opiskelun palvelut
Muut
Muita Koulutuspalveluiden videoita
Ohjelma JY:n opiskelijavalintaseminaari
Opiskelijavalintojen uudistaminen: avoimen yliopiston väylä, lukion ainevalintojen sekä yo-tutkinnon merkitys yliopisto-opinnoissa, valintojen pisteytysmallit ja yo-tutkinnon pisteytystyökalu
Ohjelma JYU:n opintoasiainpäivä 13.11.2018
JYU:n opintoasiainpäivä 13.11.2018 - aiheina Kysely/palautekatsaus, Ilmastonmuutos ja koulutuspalvelut, Turvallisuus ja haastavat asiakastilanteet, Tietosuojaa ja opintohallinnon juridiikkaa koulutuspalveluille käytännönläheisesti, Organisaatiokyvykkyys
Ohjelma OPS-työn käynnistysseminaari 2019
Yliopiston yhteinen opetussuunnitelmatyön käynnistysseminaari 7.3.2019
Ohjelma JYU:n opintoasiainpäivä 15.03.2019
JYU:n opintoasiainpäivä 15.03.2019
Ohjelma Octet Stream Työ­elä­mä- ja yrit­tä­jyys­val­miu­det OPS:eis­sa
Tässä tiedekuntien OPS -työhön liittyvässä työpajassa autetaan tiedekuntia hahmottamaan työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien merkitystä OPS:eissa. Alustuspuheenvuoroissa pohditaan työelämäosaamisen kehittämistä pedagogisin keinoin, yrittäjämäistä mindsettia, innovointikykyä ja luovuutta sekä esitellään Jyväskylän Yritystehtaan tukea oppilaitoslähtöisille yrittäjyysosaajille.
Ohjelma Ops-seminaari: Hyvinvointi ja temaattiset moduulit 22.5.2019
Ops-seminaari: Hyvinvointi ja temaattiset moduulit 22.5.2019. 12.30 AKATEEMINEN OPISKELUKYKY, Hanna Laitinen, JYU. 13.00 TEMAATTISET MODUULIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA & EDUFUTURA YHTEISTYÖSSÄ, Mari Ikonen & Terhi Skaniakos JYU, Tytti Pintilä & Anne Hakala JAMK, Seija Kivelä Gradia
Ohjelma Digiopetuksen learning cafe (Digipalvelut) 17.05.2019
Digiopetuksen learning cafe (Digipalvelut) 17.05.2019
Ohjelma Opintoasiainpäivä 1.10.2019
Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivä, ajankohtaisasiaa
Ohjelma Kansainvälisyys opetussuunnitelmissa 3.10.2019
OPS-seminaari
Ohjelma Opiskelijavalintaseminaari
Opiskelijavalintaseminaarissa keskitytään kevään 2020 opiskelijavalintauudistuksiin ja esitellä erilaisia valintakokeiden toteutustapoja.
Ohjelma 3E OPS-seminaari 6.11.2019
3E: eettisyys, esteettömyys ja e-oppiminen opetussuunnitelmatyössä seminaari
Ohjelma Octet Stream Oppimismuotoilu korkeakouluissa
Käytännön työkaluja digipedagogiseen tukeen
Ohjelma chemical/x-hin Kes­kus­te­lu- ja info­ti­lai­suus te­maat­ti­siin mo­duu­lei­hin ja MOOC-opin­to­jak­soi­hin liit­tyen 27.11.2019
Temaattiset moduulit linkittyvät kiinteästi yliopistossa tehtävään opetussuunnitelmatyöhön. Osa moduuleista suunnataan yliopiston omille opiskelijoille, osa työssäkäyville (ns. jatkuvan oppimisen moduulit) ja osa toteutetaan EduFutura-yhteistyössä. Tilaisuudessa käsitellään kaikkia näitä vaihtoehtoja. Keskustelemassa on vararehtori Marja-Leena Laakso, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, Avoimen yliopiston kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, EduFutura-koordinaattori Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, erityisasiantuntija Terhi Skaniakos, opetuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola ja IT-asiantuntija Merja Laamanen.
Ohjelma Muutoksenhakulautakunnan koulutus 2020
Lakimies Tuomo Ratinen perehdyttää muutoksenhakulautakunnan toimintaan ja päätösten tekoon.
Ohjelma JYULearn
JYULearn-materiaalit
Ohjelma Valintakokeet 2021
Valintakokeisiin liittyvät videotallenteet
Ohjelma UEF-JYU vertaisoppiminen
UEF-JYU vertaisoppiminen
Ohjelma Ohjauskoulutus
Ohjauskoulutus
Ohjelma object code KOHO
KOHO-hankkeen videoita
Ohjelma Octet Stream Tulevaisuusorientaatio opetussuunnitelmatyössä
Yliopiston yhteinen opetussuunnitelmatyön seminaari, jossa puhujina koulutusvararehtori Maana Laakso, Marileena Mäkelä ja muita asiantuntijoita.
Ohjelma Troff document Yksilölliset opintojärjestelyt Jyväskylän yliopistossa
2022
Ohjelma Pikaopas työnhakuun
Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut / Career Services of the University of Jyväskylä
Ohjelma Jatkuva oppiminen - Toiminnan uudistus
JYU Jatkuva oppiminen
Ohjelma OPS-tilaisuus 28.9.2023
Toiminnallinen OPS-työpaja
Ohjelma Arviointiseminaari 25.10.2023
Arviointiseminaari