Osa 3: Opiskelijoiden toimijuus yliopisto-opinnoissa 6980

Opiskelijoiden toimijuus yliopisto-opinnoissa: valtasuhteita, osallistumisaktiivisuutta, tietojen ja taitojen hallintaa. Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeen tutkijat Päivikki Jääskelä ja Ulla Maija Valleala.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.