Tieteellisen kirjoittamisen seminaari

Tietohallintokeskuksen ja kirjaston järjestämä seminaari

Seminaarin sisältö:

  • Miten Refworks -viitteidenhallintaohjelma ja Word-tekstinkäsittelyohjelman tyylit voisivat toimia kirjoitusprosesin tukena?
  • Vai olisivatko Latex sekä työkalut lyx, led, cim, emacs kätevämpiä?
  • Miten kannattaa piirrokset työstää ja missä muodossa tallentaa?
  • Entä mitä tulee ottaa huomioon väitöskirjan julkaisuprosessin vaiheissa?
  • Kuinka julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa (JYX)?
  • Miten perustan verkkojulkaisusarjan JY:ssä?