Kulttuurienvälinen viestintä: semioottinen näkökulma

Tämä Miguel Ángel Lópezin luento on johdantoa seuraaville kursseille: XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kulttuuri, XESX004 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan media ja viestintä, XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous, XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikanhistoria ja XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.