Yhteisöllinen johtaminen oppilaitoksessa cfba49d08d9a498d8beeda0fdc8a44f0

Suomen kasvatustieteellisen seuran Sivisys, hallinto ja tutkimus-SIG-ryhmän yhdessä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja koulutuksen tutkimuslaitoksen seminaari

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.