PIENI LAPSI PÄIVÄKOTIARJESSA – NÄKÖKULMIA LAPSEN KOKONAISVALTAISEEN KASVUUN JA KEHITYKSEEN

- Tervetuloa Ruusupuistoon! (Matti Kuorelahti) - Lasten ruumiilliset tunnot ja päiväkotiarjen biopedagogiikka (KT Anu Kuukka, kasvatustieteiden laitos) - Aina liikkeessä, koko ajan touhuamassa? Päiväkoti-ikäisten lasten liikkuminen tutkimusten valossa (TtT Anne Soini, kasvatustieteiden laitos) - Jotenkin häiriöks? Sosioemotionaalista erityistä tukea saava lapsi päiväkotiryhmässä (KT Riitta Viitala, kasvatustieteiden laitos)