Opettajan työn haasteet opetuksen ja oppimisen kansainvälisen TALIS 2013 -tutkimuksen valossa 22d46c66b0a14e33abd9307cc2a3c926

Matti Taajamo, Koulutuksen tutkimuslaitos

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.