Opettajan työn haasteet opetuksen ja oppimisen kansainvälisen TALIS 2013 ja opettajien pedagogista liikkuvuutta selvittäneen PAL –tutkimusten perusteella c5d1bcb90b2444bda75f32ef685469c9

Matti Taajamo, Koulutuksen tutkimuslaitos

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.