Sosiaalityö

Program STOP1001
Sosiaalityön johdanto, luentotallenteet
Program STOP1001 INFO
Sosiaalityön johdantoluennot
Program Troff document STOP1001 Sosiaalityön johdanto/Opintopiirit
STOP1001 Sosiaalityön johdanto/Opintopiirit
Program STOP1006
Sosiaalityön käytännöt
Program STOA2001
Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus
Program STOA2001
Kokkola
Program Octet Stream STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 2022 (Välimaa)
STOA2001
Program STOA2002
Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet
Program STOA2003
Aikuissosiaalityön perusteet
Program STOA2003
Kokkola
Program STOA2005
Asiakastyön taidot sosiaalityössä
Program STOA2006
Info
Program STOA2006
Sosiaalityön käytännöt II
Program STOA2007
Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet
Program STOA2007 - Kokkola
Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet
Program STOA2008
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut
Program STOA111
Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot
Program STOA112
Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet
Program STOA112
Tuija Kotiranta
Program STOA170
Hyvinvointipalvelut II
Program Pascal source code STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
Eija Kaskiharju
Program STOA2004 Sosiaalioikeus (2023)
STOA2004