Filosofia

Program YFIP1001 Keskusteluja tieteenfilosofiasta
Johdatusta perusteemoihin (aik. YFIY100) Petri Kuhmonen ja Hannu Nikula
Program FILA170
Logiikka - John Pajunen
Program Octet Stream Moraali ja eettisyys ihmistyössä
keskusteluja
Program Troff document Opiskelutavat
Filosofia, elämänkatsomustieto
Program Octet Stream Ontologia
Ontologian luennot
Program Poliittinen filosofia (YFIA300)
luentoja: Rawls, Horkheimer-Adorno
Program Hyvä elämä ja etiikka EKTA170
johdatusta opintojakson kirjallisuuteen
Program FILY4001
Johdatus tieteen etiikkaan
Maailmantila
YFIP1001
Program Octet Stream YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta
eurooppalaisista arvoista ja identiteetistä keskustelijat Petri Kuhmonen ja Hannu Nikula