Agora Open Forum - 8.5.2013 - Osa 2 209694866558288250072418719885231869990

Agora Open Forum - Mikko Sams: Aivotoimintaa - luonnollisesti - 8.5.2013

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Ohjelma

  • Keynote Kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams: Aivotoimintaa – luonnollisesti
  • Kommenttipuheenvuoro  Jyväskylän yliopiston Monitieteisen Aivotutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tiina Parviainen
  • Avointa keskustelua

Mikko Sams on kognitiivisen neurotieteen professori Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Hän tutkii työtovereineen ihmismielen toimintojen neuraalista perustaa. Tutkimus keskittyy erityisesti siihen, miten eri ihmisten mielet synkronoituvat ymmärtämään maailmaa samalla tavalla ja miten mielten synkronoituminen näkyy aivotoiminnassa. Tunteiden tarttumisella näyttäisi olevan erityisen keskeinen rooli tässä prosessissa.

Aivotutkimus, sen haasteet ja mahdollisuudet, ovat Jyväskylässä tulleet ajankohtaisiksi yliopiston uuden monitieteisen aivotutkimuskeskuksen perustamisen myötä (lue lisää). Vaikka keskuksen varsinaisia tiloja ja laitteistoja vielä odotellaan, ovat yliopiston aivotutkijat vahvistaneet rivejään ja uusia sisältöjä ja sovellusmahdollisuuksia kartoitetaan. Jyväskylässä pyritäänkin valjastamaan aivotutkimuksen menetelmät ihmistieteiden kysymyksiin eri sisältöalueilla, ja tuomaan tutkimus lähemmäs yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää.