Kasvatustieteiden perusopinnot

Yleisopintoihin kuuluva KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin sekä kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen KTKP010, KTKP020, KTKP030, KTKP040 ja KTKP050 luentotallenteet.
Ohjelma KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin
Tämä ohjelma sisältää yleisopintojen opintojakson KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin luentotallenteet ja -materiaalit. Luennot on tallennettu syksyllä 2016.
Ohjelma KTKP010 Oppiminen ja ohjaus
KTKP010 Oppiminen ja ohjaus -opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin. Luennot on tallennettu syksyllä 2016
Ohjelma object code KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto
Tämä ohjelma sisältää kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto luentotallenteet ja -materiaalit.
Ohjelma KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (2016)
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ohjelma Kasvatustieteen perusopintojen info sivuaineopiskelijoille
Tallenne 8.9.2016 järjestetystä infotilaisuudesta. Anna-Leena Huttunen
Ohjelma KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus
Osaaminen ja asiantuntijuus
Ohjelma KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
Tämä ohjelma sisältää kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos luentotallenteet ja -materiaalit.
Ohjelma KTKP040 Kevät 2017
Tieteellinen tieto ja ajattelu
Ohjelma object code KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (2017)
Kevät 2017