Koulutusjohtaminen

Program Merkityksellistäminen ja muutoksessa johtaminen
Tiivistys merkityksellistämisen avaintekijöistä. Aini-Kristiina Jäppinen 11.9.2015