International Workshop on Work, Learning and Welfare

International Workshop on Work, Learning and Welfare - Changing identities and practices

Wednesday 1st of April at 10.15-11.30

Opening, professor Anneli Eteläpelto

Keynote, professor Silvia Gherardi - Gender as a Politics of Knowledge


Thursday 2.nd of April at 13.30-15.30

Keynote, professor Stephen Billett - Dualities as explanatory principles for work, learning and
welfare

Discussion and closing, professor Karen Littleton


Työ, oppiminen ja hyvinvointi - Tavoitteena kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen


Yliopistoallianssin ’Työ, oppiminen ja hyvinvointi’ tutkimuksen kärkihankkeen seminaari keskiviikko 1-2.4.2009, Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus
Ke 1.4. klo 10:30-11:30, Agora Auditorio 2 - Silvia Gherardi
To 2.4. klo 13:30-14:30, Agora Auditorio 2 - Stephen Billett

Yliopistoallianssin ’Työ, oppiminen ja hyvinvointi’ tutkimuksen kärkihanke järjestää kansainvälisen seminaarin Jyväskylän yliopistolla 1-2.4.2009. Seminaari tarjoaa eri alojen tutkijoille tilaisuuden keskustella työn, oppimisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä, vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tukee julkaisemista. Seminaariin kutsutut puhujat ovat kansainvälisesti arvostettujen tutkimusjulkaisujen päätoimittajia ja kirjoittajia - Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatustieteen pitkäaikaisia  hteistyökumppaneita.

Seminaarin englanninkieliset avainluennot ovat yleisölle avoimia.


Keskiviikkona 1.4. 2009 professori Silvia Gherardi (University of Trento, Italia) puhuu teemasta sukupuoli tiedon politiikkana - ’Gender as a Politics of Knowledge’. Kansainvälisesti arvostettu
organisaatioiden ja työn sosiologian professori Gherardi on merkittävästi vaikuttanut eurooppalaiseen tutkimukseen. Hänen tutkimushankkeidensa teemoja ovat olleet organisaatioiden oppiminen, muutos ja johtaminen, sekä feministiset haasteet organisaatioissa, johtamisessa ja yrityksissä.

Torstaina 2.4. professori Stephen Billett (Griffith University, Australia) pitaä luennon otsikolla
‘Dualities as explanatory principles for work, learning and welfare’. Billett on merkittävä työssä oppimisen ja työhön liittyvän oppimisen tutkija, erittäin kysytty puhuja ja alan kansainvälisen julkaisun päätoimittaja. Hänen tutkimusteemansa kattavat laajasti työssä oppimisen kentän, ammatillisesta koulutuksesta
ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen, työssä oppimisen yksilöllisistä merkityksistä sosiaalisiin tulkintoihin.

Gherardin ja Billettin lisäksi kaksi muuta kansainvälistä huippututkijaa, professori Neil Mercer, (University of Cambridge, UK) ja professori Regina Mulder (University of Regernsburg, Germany) kommentoivat seminaariin osallistuvien tutkijoiden kirjoituksia.

Seminaarin yhteydessä järjestetään myös kurssi maisteri- ja tohtorikoulutettaville työssä oppimisen tutkimuksen lähestymistavoista.

Lisätietoja:


International workshop: Work, Learning and Welfare: Changing identities and practises
Työ, oppiminen ja hyvinvointi - Yliopistoallianssin tutkimuksen kärkihanke

published 1.4.2009
published 17.4.2009
published 3.6.2009