Uusimmat videot

Uusimmat videot Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä

Huom! Avaimenkuvalla polkuavain-kuvake merkatut videot on suojattu ns. polkuavaimella.

Mediasivu Bunka 16 kielioppi 1
B16
Mediasivu Bunka 16 s.191 lääkkeet ym
lääkkeet
Mediasivu Bunka 16 s.189-190 keho ja oireet
keho ja oireet
Mediasivu Bunka 15 loppuosan asiat
b15 loppuosa
Mediasivu Bunka 15 kieliopit 3 4 5
b15
Mediasivu Bunka 15 kieliopit 1 ja 2.
b15 alku
Mediasivu bunka 14 honbun 1 loppuosa ja hb2
b14 asiaa
Mediasivu Heikki Kyröläinen
Liikunnan biotieteellinen lähestymistapa
Mediasivu Bunka 14 kielioppi 4 ja hb1 alkuosan selitys.
video katkeaa kesken hb1:n ja se jatko on seuraavalla videolla.
Mediasivu Video4:SusanPerushoititolanne
Recording 15.09.2020-13.42
Mediasivu YFIP1001 - Maailman tila 15.9.2020 - Kröger
Teppo Kröger - Hoiva
Mediasivu KTKP050TunteetOpettajanTyössä
Recording 15.09.2020-13.17
Mediasivu Movin esittelyvideo, puhe FI, ei tekstitystä
Video: Redanredan Oy, Mikon puhuma ääniraita
Mediasivu Octet Stream Aineistonhallinta
verkko-oppimateriaalit
Mediasivu 05 Kasvuyrityksen johtaminen
Kasvuyrityksen johtaminen, Sami Kettunen
Mediasivu Movin esittelyvideo, puhe FI, tekstitys FI
Video: Redanredan Oy + Mikon puhuma ääniraita
Mediasivu Luento Motivaatio ja oppiminen (Lerkkanen)
OKLA1209 Motivaatio ja oppiminen
Mediasivu Ensimmäisen teeman taustoitus
TIES4650 TVT-ohjaajan toimiminen -opintojakson tallenteet luvuvuoden 2020-2021 toteutuksesta.
Mediasivu Opintojakson esittely
TIES4650 TVT-ohjaajan toimiminen -opintojakson tallenteet luvuvuoden 2020-2021 toteutuksesta.
Mediasivu Luento 5
Luento 5
Mediasivu Luento 14.9.2020
MATP121
Mediasivu orientaatio opintoihin_Pekkarinen
Yliopistonopettaja Hanna-Kaisa Pekkarinen kertoo Johdetaan yhdessä -koulutuksesta.
Mediasivu Välidominantit
Recording 14.09.2020-21.10
Mediasivu Recording 14.09.2020-18.20
Recording 14.09.2020-18.20
Mediasivu Kvantin luento 14.9.2020
FYSA2031 luento 14.9.2020
Mediasivu Octet Stream 08 Strateginen johtaminen
Strateginen johtaminen, Pasi Sajasalo
Mediasivu Mitra Raappana: VIJP1001 Luento 4
VIJP1001 Luento 4, 14.9.2020
Mediasivu Oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
Arvioinnin historiallista taustoitusta, hyvän arvioinnin keskeisiä kriteereitä sekä arviointitarkoitusten ja -tapojen tarkastelua
Mediasivu Lecture 4, 14.9.2020
Introduction to Intercultural Communication
Mediasivu Orientaatio opintoihin_Pekkarinen
Yliopistonopettaja Hanna-Kaisa Pekkarinen ja orientaatio JYK2-opintoihin.
Mediasivu Aloitus_Risku
Koulutusjohtamisen instituutin esimies Mika Risku. Taustaa ja aloitus.
Mediasivu TJTS5001 Lecture 1
TJTS5001 Lecture 1
Mediasivu BENP1001: Ekosysteemit, nauhoite online-luennosta 14.9.2020
Minna-Maarit Kytöviidan luento 14.9.2020
Mediasivu Luento 5, 14.9.
Erotussarjan ja kausivaihteluriippuvuuden mallinnus, parametrien estimointi, stationaarisuustarkastelut, kovariaatit, otosautokorrelaatio MA-mallille, osittainen autokorrelaatio
Mediasivu PrinBank lecture 14th Sept
Zoom recording of the lecture on 14th September
Mediasivu Moodle_ohjeet
Ohjeet Moodlen käyttöön
Mediasivu Luento 3 14.9.2020
Recording 14.09.2020-13.47
Mediasivu Tanja Niemi 1409
Luentotallenne 14.9.
Mediasivu test3
test43
Mediasivu Elina Sillanpää Luento 5
Perimä ja ympäristö
Mediasivu Väitöstilaisuuden tallenne 12.9.2020
Seija Aunilan Nykykulttuurin tutkimuksen alan väitöskirjan "Kuinka naistenlehdestä tuli osa sotapropagandaa. Naisihanteen muodostuminen ja muokkautuminen Kotiliesi-lehdessä toisen maailmansodan aikana" tarkastustilaisuus järjestetään 12.9.2020 klo 12-15 salissa S 212. Vastaväittäjänä toimii dosentti, VTT llona Pajari ja kustoksena yliopistotutkija, FT Urpo Kovala (Jyväskylän yliopisto).
Mediasivu Elina Sillanpää Luento 4
Ikä, elinikä, kuolleisuus
Mediasivu Elina Sillanpää Luento 2
Väestönrakenne
Mediasivu Luento 14.9.2020
VISA1010
Mediasivu FYSS6301 Lecture 05 - 14.09.2020
FYSS6301 Lecture 05 - 14.09.2020
Mediasivu Octet Stream Sami Taipaleen tiivistelmä energialuennosta
Energialuennon tiivistelmä
Mediasivu Joukkovelkakirjalainojen korko- ja luottoriski
Korkoriski, modifioitu duraatio, immunisaatio, julkiset luottokelpoisuusarviot, luottoriski
Mediasivu Concepts in theories
Statistical Research Methods
Mediasivu C header Interestingness and importance of research
Statistical Research Methods
Mediasivu Pekka Toivasen luento 21.9.2020
MUPP2003 Musiikkikulttuurit 1: Taidemusiikki
Mediasivu Troff document 06 Organisaatioteoriat
Organisaatioteoriat, Elina Riivari
Mediasivu Octet Stream Marko Malvela
Marko Malvela ja Mikko Simula
Mediasivu Ari Karimäki
Ari Karimäki ja Mikko Simula
Mediasivu Hannele Arvekari
Hannele Arvekari ja Mikko Simula
Mediasivu Octet Stream Marja Lehtoranta
Marja Lehtoranta ja Mikko Simula
Mediasivu object code Kaisa Wallinheimo
Kaisa Wallinheimo ja Mikko Simula
Mediasivu LTKY002, Tieto & totuus
Tällä tallenteella käsitellään tiedon ja totuuden problemaattisuutta.
Mediasivu LTKY002, Välipuinti
Tällä tallenteella pohditaan tämän mennessä käsiteltyjä asioita erilaisten tutkimusorientaatioiden valossa.
Mediasivu Joukkovelkakirjalainamarkkinat ja joukkolainojen hinnan määräytyminen
Joukkovelkakirjalainat, -markkinat ja markkinahinnat
Mediasivu Bunka 14 kieliopit 2 ja 3
b14
Mediasivu Bunka 14 taulukko s.159
Perustyylin mennyt aikamuoto.
Mediasivu Octet Stream 11.9.2020 Pelit ja kerronta
Raine Koskimaa
Mediasivu Osa 2: Katsauksen prosessi
Recording 12.09.2020-07.45
Mediasivu Osa 1 tutkielman tekeminen, mitä on katsaus
Recording 12.09.2020-07.24
Mediasivu Kokemusasiantuntija Tanjan haastattelu
Kokemusasiantuntija Tanjan haastattelu
Mediasivu Luento 4.2: Kuulohavainto, järjestelmä ja toiminta
PSYA170: Luento 4.2: Kuulohavainto
Mediasivu Recording 11.09.2020-18.30
Recording 11.09.2020-18.30
Mediasivu TtM Marleena Rossin fysioterapian väitöstilaisuus 11.9. 2020
TtM Marleena Rossin fysioterapian väitöskirjan "Back Pain in Youth – Occurrence and Risk Factors" tarkastustilaisuus on perjantaina 11.9. 2020
Mediasivu Proseminaari-info 2020
Recording 11.09.2020-15.20
Mediasivu Opettaja lukijana -luento
Videolla professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta kertoo lukumotivaation tukemisesta sekä opettajan oman lukuharrastuksen merkityksestä tutkimuksiin (esim. Alkuportaat) nojaten. Luento on nauhoitettu LUKILOKI-koulutuksessa vuonna 2018.
Mediasivu ERIP105 esittely 14.9.2020
Riitta Virinkoski
Mediasivu Pedagoginen kuuntelu ja scrum jatkuvan arvioinnin ja ohjauksen välineinä
Pedagoginen kuuntelu ja Scrum jatkuvan arvioinnin ja ohjauksen välineinä -videolla Proedugon Iida-Maria Peltomaa ja Aki Luostarinen esittelevät kaksi menetelmää oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.
Mediasivu Mitra Raappana: VIJP1001 Luento 3
11.9.2020
Mediasivu Aloitusluento 10.09.2020
Syventävät ilmiöopinnot 1 aloitusluento 10.9.2020
Mediasivu LUKILOKI - luku- ja kirjoitustaidon jatkumo
Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo -video
Mediasivu Troff document Henkilöstöjohtaminen käytännössä ja kustannukset
Jari Syrjälä
Mediasivu Octet Stream Ajatuksia henkilöstön kehittämisen polulta
Henna Tomperi
Mediasivu Tunnuslukujen laskenta ja Avoin data
Pauliina Salmi
Mediasivu Recording 11.09.2020-11.28
Recording 11.09.2020-11.28
Mediasivu Opettajan palaute oppimisen edistäjänä
Kirsi Heikkinen-Jokilahti
Mediasivu Suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaito
Professori Marja-Kristiina Lerkkanen,yliopistonlehtori, dosentti Sari Sulkunen jayliopistotutkija Kaisa Leino Jyväskylän yliopistosta
Mediasivu Kirjasto lukumotivaation herättäjänä
Ykkösosion video "Kirjasto lukumotivaation herättäjänä"
Mediasivu Amsterdam
Amsterdam
Mediasivu Viimeinen känni
Viimeinen känni
Mediasivu Nettikahvila 1
Opetus ja ohajus verkossa -opintojakson ensimmäisen nettikahvilan tallenne 11.9.2020
Mediasivu Lukivaikeuksien varhaiset riskitekijät ja kehityspolut
Yliopistonlehtori Kenneth Eklund ja apulaisprofessori Minna Torppa
Mediasivu Luento: Oppimista edistävä arviointi
Sirpa Eskelä-Haapasen luento 5.10.2018
Mediasivu Luento 2 (Kujala)
KOGS4001-kurssin toinen luento.
Mediasivu Social networks and networking in working life
Webinar 7.9.2020 Lotta Kokkonen, University Lecturer at University of Jyväskylä
Mediasivu Ateljee-opetus innostaa lukemaan ja kirjoittamaan
Videolla toimintamallin kehittäjäopettajat Taina Hämäläinen, Mariia Kivelä ja Laura Niinikivi kertovat Ateljee-opetuksen taustasta ja menetelmistä.
Mediasivu Johdatus elokuvakasvatukseen
Koulukinovideo
Mediasivu Lukivaikeuksien varhaiset riskitekijät ja kehityspolut
Yliopistonlehtori Kenneth Eklund ja apulaisprofessori Minna Torppa
Mediasivu Oppimisvaikeudet ja motivaatio /tekstitys puuttuu
Sami Määttä
Mediasivu Tekstin mukauttaminen selkokielelle
Hanna Männikkölahti
Mediasivu Oppimista edistävä arviointi – Oppimisen palapeliä rakentamassa
Videolla professori Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopistosta avaa opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia arvioinnin käsitteitä sekä oppimista edistävän arvioinnin ideologiaa.
Mediasivu Tarinankerrontaa oppimisteknologiaa hyödyntäen
Sanna Metsälä
Mediasivu Digitaalinen tarinankerronta
Aleksi Komu
Mediasivu FYSP1010, Luento 2
10.09.2020
Mediasivu PrinBank lecture 9th Sept
Zoom recording of the lectures on 9th September
Mediasivu PrinBank lecture 8th Sept
Zoom recording of the lecture on 8th September

Tehdyt toimenpiteet