Uusimmat videot

Uusimmat videot Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä

Huom! Avaimenkuvalla polkuavain-kuvake merkatut videot on suojattu ns. polkuavaimella.

Mediasivu Octet Stream PetriPiia
Kuvattu A012
Mediasivu TVT-ohjaajana toimiminen
Leena Hiltunen
Mediasivu Tutoropettaja
Riina Sutinen, Päivi Katainen
Mediasivu Recording 18.09.2020-12.55
Recording 18.09.2020-12.55
Mediasivu HYTK:n lähijohtajien kehityskeskusteluvalmennus
Valmennustallenne sisältää dekaanin avauspuheenvuoron sekä kouluttajien alustusosuudet HYTK:n lähijohtajille 2.9.2020 pidetystä kehityskeskusteluvalmennuksesta. Valmennuksen teemat: Käytännön ohjeet kehityskeskustelujen käymiseen vuonna 2020 lähijohtajan roolissa, tavoitteiden asettaminen ja osaamisen kehittämistarpeiden ja -toimenpiteiden määrittäminen. Kouluttajat: Katja Sorri, JYU henkilöstöpalvelut, Minna Heikkilä, JYU digipalvelut ja Henna Tomperi, AS3 Finland.
Mediasivu Luento 15.9.2020
Lauri Ockenström
Mediasivu LTK:n lähijohtajien kehityskeskusteluvalmennus, tallenne
Valmennustallenne sisältää dekaanin avauspuheenvuoron sekä kouluttajien alustusosuudet LTK:n lähijohtajille 31.8.2020 pidetystä kehityskeskusteluvalmennuksesta. Valmennuksen teemat: Käytännön ohjeet kehityskeskustelujen käymiseen vuonna 2020 lähijohtajan roolissa, tavoitteiden asettaminen ja osaamisen kehittämistarpeiden ja -toimenpiteiden määrittäminen. Kouluttajat: Katja Sorri, JYU henkilöstöpalvelut ja Henna Tomperi, AS3 Finland.
Mediasivu Recording 18.09.2020-10.55
Recording 18.09.2020-10.55
Mediasivu Väitöstilaisuuden tallenne 11.9.2020
Juha Saukkonen puolustaa tietojärjestelmätieteen väitöskirjaansa "Towards dynamic knowledge management in technology-based SMEs". Vastaväittäjänä prof. Jukka Heikkilä (Turun yliopisto) ja kustoksena prof. Pekka Abrahamsson (Jyväskylän yliopisto).
Mediasivu Luento 17.9.2020
KIRP1101
Mediasivu Luento 16.9.2020
MATP121
Mediasivu FYSP1010, Luento 3
Luentotallenne 17.9.2020
Mediasivu Recording 17.09.2020-19.32
Recording 17.09.2020-19.32
Mediasivu Octet Stream Sisu Q&A
10.9.2020
Mediasivu object code Peda.net ja PROpe - luento
17.9.2020
Mediasivu Interpretation of regression results (simpler)
Statistical Research Methods
Mediasivu BENP1001: Biomiseminaari 17.9.2020
Opiskelijaryhmien esitykset 17.9.2020
Mediasivu Recording 17.09.2020-15.51
Recording 17.09.2020-15.51
Mediasivu POMM1002 Luento 2
Johanna Kainulainen & Emma Kostiainen: Niinkö vai näinkö - eettisyyden pohdintaa opettajan työssä
Mediasivu Luento 1
YLAA1920
Mediasivu TAIP1106 Luento 2
TAIP1106 16.9.2020
Mediasivu Octet Stream Vuorovaikutustyökalut Moodlessa
MoodleTorstai 17.9.2020. Keskustelualueen uudet toiminnot, ryhmäviestit, Chat, Moodleen integroitu Zoom-verkkokokous. Digipalvelut: Hannele Rajaniemi
Mediasivu Terveystiedon perusteet 2020 Luento 4 loppuosa
Terveystiedon perusteet 2020 Luento 4 loppuosa
Mediasivu Liikunnan päättöarvioinnin kriteerien luonnos (perusopetus)
Videolla Arja Sääkslahti esittelee liikunnan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnosta, jota voi kommentoida 25.9. asti Opetushallituksen verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarviointikriteerien-luonnos. Arja työskentelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on ollut mukana työstämässä valtakunnallisia liikunnan päättöarvioinnin kriteereitä.
Mediasivu YFIP1001 - Maailman tila 17.9.2020 - Lillie
Nathan Lillie - Inequality
Mediasivu KLSS3100 Lecture 3
KLSS3100 Lecture 3, 16.9.2020
Mediasivu TJTS5001 Lecture 2
TJTS5001 Lecture 2
Mediasivu Tanja Niemi
15.9.2020
Mediasivu Recording 17.09.2020-12.31
Recording 17.09.2020-12.31
Mediasivu Hanna Vehmas
Liikunnan trendejä ja käsitteitä niiden taustalla
Mediasivu Luento 17.9.2020
VISA1010
Mediasivu SIS package Statistical control and regression analysis (simpler)
Statistical Research Methods
Mediasivu Teorialuento vko 38: Valenssisidos ja MO
Teorialuento 17.09.2020: Valenssisidosteoria ja molekyyliorbitaaliteoria (MO)
Mediasivu Mindfulness: tietoisen elämän taito
Maria Sharapan: Mindfulness -luento 16.9.2020
Mediasivu Teorialuento vko 38: Lewis ja VSEPR
Teorialuento 15.9.2020: Lewis ja VSEPR
Mediasivu Terveystiedon perusteet 2020 Luento 4 alkuosa
Terveystiedon perusteet 2020 Luento 4 alkuosa
Mediasivu OKL:n pedagogiset ja tutkimuskahvit 15.9.2020
Opettajankoulutuksen tutkiminen laitoksellamme (Matti Rautiainen)Arviointi ja opiskelijan palauteosaaminen opettajakoulutuslaitoksella (Laura Ketonen, Nita Kuutila ja Marja Mäensivu)
Mediasivu 1509 osa 2
videotallenne
Mediasivu 1509 osa 1
videotallenne
Mediasivu Luento 6: 17.09.2020
Luento 6: PCA, dynaaminen kynnysarvo, Angle based outlied degree
Mediasivu Luento 6
Luento 6
Mediasivu Riitta Räsänen 1709 osa 2
luennon videotallenne
Mediasivu Riitta Räsänen 1709 osa 1
videotallenne luennolta
Mediasivu Tietotekniikan ryhmätapaaminen 16.9.2020
Tietotekniikan ryhmätapaaminen 16.9.2020
Mediasivu Luento Oppimisen vuorovaikutukselliset edellytykset 16.09.2020
Oppimisen vuorovaikutukselliset edellytykset (Pakarinen 16.9.2020)
Mediasivu 15.09.2020 Kehityksellinen näkökulma oppimiseen
Syventävät ilmiöopinnot 1 luento 2 Minna Torppa
Mediasivu Ryhmäohjaus 5 - 16.9.2020
Koulutusteknologian ryhmäohjauksen tallenne ke 16.9.2020.
Mediasivu Luento 5: 16.09.2020-
Luento 5: Normalisointi, standardointi ja kynnystäminen
Mediasivu Troff document 16.9.2020 Tekijänoikeudet
Tanja Välisalo
Mediasivu Visuaalinen tuottaminen
Aleksi Komu: digitaalinen tuottaminen Adobe Spark -sovelluksilla
Mediasivu Suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaito
Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, yliopistonlehtori, dosentti Sari Sulkunen ja yliopistotutkija Kaisa Leino Jyväskylän yliopistosta
Mediasivu ThingLinkin käyttö opetuksessa ja oppimisessa
Aleksi Komu
Mediasivu C.2 Projektioppiminen 3(3)
projektioppimisen kolmas luento
Mediasivu Luku- ja kirjoitustaidon kehityksen jatkumo
PsT Riikka Heikkilä
Mediasivu Kvantin luento 16.09.2020
Kvantin keskiviikon luento: luentoesimerkkitehtävien läpikäynti
Mediasivu Draamavinkkaus /Tekstitetty Tarja 16.9.
Draamavinkkaus - kohtauspaikkana Helsingin kaupungin kirjasto
Mediasivu C.2 Projektioppiminen 2(3)
projektioppimisen toinen luento
Mediasivu Luento 15.9.2020
MATP121
Mediasivu Lukivaikeuksien varhaiset riskitekijät ja kehityspolut
Yliopistonlehtori Kenneth Eklund ja apulaisprofessori Minna Torppa
Mediasivu 7. Sosiaalityön teoreettisia suuntauksia
Recording 16.09.2020-16.39
Mediasivu Monilukutaidosta medialukutaitoon
Aleksi Komu: Hakukoneet, valeuutiset, digitaalinen tuottaminen Applen Pages-sovelluksella
Mediasivu Oppitunti 5: Motivaatio liikunnassa
Juho Polet esittelee motivaatiota liikunnassa
Mediasivu Baabelin metsä /teksititetty/lopussa lapset puhuvat omaa kieltään/ei tekstejä/Tarja 16.9.
Ykkösosion video Baabelin metsä
Mediasivu C.2 Projektioppiminen 1(3)
Projektioppimisen ensimmäinen luento
Mediasivu Mallivastaukset harjoitustehtävät 2
Mallivastaukset
Mediasivu 07 Zoom-ohjaus 16.9.2020
Zoom-ohjaus 2
Mediasivu Opintotarjonta ja ilmoittautuminen
Mirve Pynnönen
Mediasivu Mallivastaukset harjoitustehtävät 1
Malliratkaisut
Mediasivu Recording 16.09.2020-15.10
Recording 16.09.2020-15.10
Mediasivu Oppimista edistävä arviointi käytännön opetustyössä - Kokemuspuheevuoroja
Oppimista edistävä arviointi käytännön opetustyössä: kokemuspuheenvuoroja -videolla pohditaan arviointikokemuksia sekä kuullaan kokemuspuheenvuoroja hyvistä käytänteistä eri koulutusasteilla. Videolla asiantuntijoina ovat Jyväskylän Normaalikoulun lehtorit Merja Kuosmanen, Heidi Mouhu, Elina Törmä ja Anna-Mari Kyyrä.
Mediasivu Luento 6, 16.9.
Osittainen otosautokorrelaatio, MA- ja AR-mallien asteet, informaatiokriteerit, ennustus.
Mediasivu Luku 5 esimerkki 5.3.2
Luku 5 esimerkki 5.3.2
Mediasivu YFIP1001 - Maailman tila 16.9.2020 - Reuter
Martina Reuter - Sukupuoli
Mediasivu Elina Sillanpää Luento 1
Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana
Mediasivu Kielitietoisuus ja monilukutaito opetussuunnitelmissa
Minna-Riitta Luukka
Mediasivu Kielitietoinen pedagogiikka, osa 3. Rakenna kielellisiä jatkumoita
Eija Aalto ja Sanna Mustonen
Mediasivu Kielitietoinen pedagogiikka, osa 2. Tiedonalojen ja koulun/päiväkodin arjen kielelliset käytänteet
Eija Aalto ja Sanna Mustonen
Mediasivu Kielitietoinen pedagogiikka, osa 1. Oppijan kielelliset resurssit
Eija Aalto ja Sanna Mustonen
Mediasivu Troff document test
test
Mediasivu FYSS6301 Lecture 06 - 16.09.2020
FYSS6301 Lecture 06 - 16.09.2020
Mediasivu Ryhmän keskustelu verkko-oppimisympäristössä
Kirsi Heikkinen-Jokilahti: Viisi vinkkiä oppimista edistävään verkkokeskusteluun
Mediasivu PrinBank Lecture 16th Sept
Zoom Recording of the lecture on 16th September
Mediasivu Laadullinen sisällönanalyysi
Sanna Uotinen & Leena Valkonen
Mediasivu Elina Sillanpää Luento 8
Toimintakyvyn edistäminen
Mediasivu Mikaela von Bonsdorff Luento 3
Työ ja ikääntyminen
Mediasivu Troff document Kielenkehityksen pulmat
Kielenkehityksen pulmat
Mediasivu Sosiaalis-emotionaalisen kehityksen haasteet ja tukeminen
Sosiaalis-emotionaalisen kehityksen haasteet ja tukeminen
Mediasivu Kielenkehityksen tukeminen
Kielenkehityksen tukeminen
Mediasivu Tutkimushaastattelu: miksi, mitä ja miten?
Johanna Terävä
Mediasivu Octet Stream Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä
Merja Koivula ja Anu Kuukka, Mari Vuorisalo
Mediasivu Modulaatio
Recording 15.09.2020-20.23
Mediasivu kanji 17
k17
Mediasivu Bunka 16 kieliopit 4 ja 5
B16 keskiosaa
Mediasivu Troff document Prosessit ja toimintatavat -webinaari
TIES4630 Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenteet syksyn 2020 toteutuksesta.
Mediasivu 15.9.2020 Pelikokemus
Jukka Varsaluoma
Mediasivu PrinBank lecture 15th Sept
Zoom recording of the lecture on 15th September
Mediasivu Opintojen suunnittelu
Riina Kärkkäinen
Mediasivu Bunka 16 kieliopit 2 ja 3
b16
Mediasivu Luento 4 15.9.2020
Recording 15.09.2020-16.04
Mediasivu Kurssin esittely
Kurssin esittely

Tehdyt toimenpiteet