Uusimmat videot

Uusimmat videot Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä

Huom! Avaimenkuvalla polkuavain-kuvake merkatut videot on suojattu ns. polkuavaimella.

Mediasivu Octet Stream Pohdintaa kieli- ja kielenoppimiskäsityksistä
Professori Tarja Nikula-Jäntti pohtii videolla kieleen ja kielenoppimiseen liittyviä käsityksiä sekä niiden yhteyksiä opetuskäytänteisiin.
Mediasivu MindMe: kouluakäymättömyys
MindMe seminaari. Teemoina koulua käymättömyys ja sijoitettujen lasten ja nuorten käynti. Puhujat: ohjaava opettaja Johanna Sergejeff nad koulutuspäällikkö, psykologi Peter Friberg
Mediasivu Tuhansin kielin, moninaisin keinoin - monikieliset ja kielitietoiset käytänteet kielikasvatuksessa
IKI-seminaarissa sukellamme mielenkiintoisten luentojen ja puheenvuorojen muodossa monenlaisiin teemoihin. Jane Driver ja Virginia Alfonso kertovat monikielisistä ja kielitietoisista käytännöistään opettamassaan koulussa Iso-Britanniassa, Jenny Ek avaa genrekirjoittamisen mahdollisuuksia monikielisessä ryhmässä alkuopetuksessa ja KIMO-opiskelijat esittelevät kehittämisprojektejaan jakamalla ideoitaan ja kehittämiään käytänteitä.
Mediasivu Luento 3.12.2019
VAAM1330
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 2, 2.12.2019
How does the environment change with altitude and how do we acclimatise to altitude?
Mediasivu Historiapolitiikka 2
Historiapolitiikka 2
Mediasivu Historiapolitiikka 1
Historiapolitiikka 1
Mediasivu Octet Stream Historiapolitiikka
Historiapolitiikka
Mediasivu Kotiseutu
Kotiseutu
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 1, 2.12.2019
A short history of mountain sports
Mediasivu Etnisyys
Etnisyys
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 4, 3.12.2019
When people struggle at altitude: AMS, CMS, HAPE, HACE
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 3, 3.12.2019
Genetic adaptation of people living in the Tibetan highlands, Andean altiplano and Ethiopian highlands
Mediasivu Luento 3.12.2019
KEMP112
Mediasivu Lecture 3.12.2019
TJTSM51 - Information Security Management
Mediasivu object code Juuso & Eero
Kuvattu 28.11.2019
Mediasivu Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen toiminnan arviointimenetelmänä
Ouakrim-Soivio, N. (2019) Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen toiminnan arviointimenetelmänä.
Mediasivu Tanssiaiset 1
Leikattu versio
Mediasivu Tanssiaiset 2
Leikattu versio
Mediasivu Luento 2.12.2019
VAAM1330
Mediasivu Tanssiaiset 2
Salikamera koko kuva koko ajan
Mediasivu Tanssiaiset 1
Salikamera koko kuva koko ajan
Mediasivu Neuvotteluvuorovaikutus 1
Kuvattu A012
Mediasivu Octet Stream Iina & Tanja
Kuvattu 28.11.2019
Mediasivu Olli & Eetu
Kuvattu 28.11.2019
Mediasivu Aaron & Samu
Kuvattu 28.11.2019
Mediasivu Octet Stream Petra & Sanna
Kuvattu 28.11.2019
Mediasivu Torstai 28.11.2019 - Aamupäivä
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Jyväskylässä 28.–29.11.2019
Mediasivu Perjantai 29.11.2019
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Jyväskylässä 28.–29.11.2019
Mediasivu Torstai 28.11.2019 - Iltapäivä
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Jyväskylässä 28.–29.11.2019
Mediasivu Piirteet, tavoitteet ja hyvinvointi
Luento tekstitettynä
Mediasivu Elämänarvot ja persoonallisuuden piirteet
Luento tekstitettynä
Mediasivu Demo 8: Kristiina ja Eveliina, osa 2
Demo 8
Mediasivu Demo 8: Kristiina ja Eveliina, osa 1
Dem 28.11.2019
Mediasivu Demo 7: Jaana ja Josefina, osa 2
Demo 28.11.2019
Mediasivu Demo 7: Jaana ja Josefina, osa 1
Demo 28.11.2019
Mediasivu Mervi Hämäläisen tutkimus älykkäistä kaupungeista
Recording 28.08.2018-13.33
Mediasivu Erkki Kurkisen tutkimus start upeista
Recording 28.08.2018-13.51
Mediasivu Erol Kazan for IS research topics course
Recording 18.09.2018-15.46
Mediasivu Naomi Woodsin video 20.9.2017 TJT:n tutkimusaiheitakurssille (240 p tai 480 p)
Vaihda videoikkunan oikeasta alalaidasta 240 p tai 480 p niin saat äänen kuulumaan myös.
Mediasivu Wael Solimanin video syyskuussa 2017 TJT:n tutkimusaiheita kurssille
Wael Soliman
Mediasivu Inka K., Veikko, Anni, Ella I.
To what elements should a coach pay attention to regarding group communication?
Mediasivu Inka S., Ella K., Elsi, Rohan
What makes a good coach-athlete relationship?
Mediasivu Mitra Raappana: VIEP1012 luento 3
VIEP1012 Työelämän viestintä
Mediasivu Troff document Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
Minna Strömberg-Jakka
Mediasivu Vuorovaikutusneuvottelu 1
Kuvattu A012
Mediasivu Lecture 26.11.2019
TJTSM51 - Information Security Management
Mediasivu 9. käsite: työhönsitoutuminen
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 8. käsite: uupumusasteinen väsymys
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 7. käsite: kyynisyys
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 6. käsite: metakognitio
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 5. käsite: paikkasolut
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 4. käsite: tietoisuuden testaaminen
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 3. käsite: global states of consciousness
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 2. käsite: syyntakeettomuustesti
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 1. käsite: syyntakeettomuus
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu Outi: Lohkoketjuteknologia taloushallinnossa
XPV0018
Mediasivu 7. Käsite: aivokuvantamismenetelmä
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 6. käsite: peilineuronit
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 5. Käsite: kanoniset solut
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu Neuvotteluvuorovaikutus 1
Kuvattu A012
Mediasivu 4. käsite: pelisolu
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 3. Käsite: internal stigma
Käsitteen määrittely - tehtävä
Mediasivu 2. käsite: stigma
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu 1. käsite: tunneäly yhdistelmänä
Käsitteen määrittely -tehtävä
Mediasivu Niko: Negatiiviset ohjauskorot
XPV0018
Mediasivu Neuvotteluvuorovaikutus 1
Kuvattu A012
Mediasivu Aku: Langattomat ad-hoc -verkot kriisitilanteessa
XPV0018
Mediasivu object code Mari Tuokko
Vaikuttajaviestintä
Mediasivu Soila: Nonverbaali viestintä ja puheenvuorojen vaihtuminen (alku)
XPV0018
Mediasivu Soila: Nonverbaali viestintä ja puheenvuorojen vaihtuminen (loppu)
XPV0018
Mediasivu Katriina: Kielitietoinen matematiikan opetus varhaiskasvatuksessa
XPV0018
Mediasivu Johanna: Aamupiiri
XPV0018
Mediasivu Lecture 28.11.2019 - part 2
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus
Mediasivu Luento 28.11.2019
KEMP112
Mediasivu Virpi & Katariina: Varhaiskasvatussuunnitelma
XPV0018
Mediasivu Lecture 28.11.2019 - part 1
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus
Mediasivu Rodion: Nanotiede arkielämässä
XPV0018
Mediasivu Opiskelijavalintaseminaari
Opiskelijavalintaseminaarissa keskitytään kevään 2020 opiskelijavalintauudistuksiin ja esitellä erilaisia valintakokeiden toteutustapoja.
Mediasivu Tiina: Esteetön vuorovaikutus
XPV0018
Mediasivu Anniina: Lähisuhdeväkivalta Suomessa
XPV0018
Mediasivu Sara: Työehtojärjestelmän vaikutus henkilöstöjohtamiseen
XPV0018
Mediasivu Octet Stream Aleksitymia
tunnetietoisuus, sosiaalinen konteksti, fyysiset tuntemukset, coping-keinot
Mediasivu Älykkyys
Geeni-ympäristö-vuorovaikutus, yleisälykkyys, verbaalinen älykkyys
Mediasivu Lecture 27.11.2019 - part 2
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus
Mediasivu SMIL document Selektiivinen mutismi
Selektiivinen mutismi
Mediasivu Uni
REM deprivaatio, kiintymys, mantelitumake, valekuolema
Mediasivu Psykologinen kontrolli
Lämpimyys, behavioraalinen kontrolli, autoritaatinen vanhemmuus, auktoritatiivinen vanhemmuus
Mediasivu object code Oppimismotivaatio
Tavoiteorientaatio, motivaatio
Mediasivu Nuoren ryhmäidentiteetti
Ympäristö, nuoruude kehitystehtävät, epäselvä identiteetti
Mediasivu Lecture 27.11.2019 - part 1
ITKST44 Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus
Mediasivu Lasten osallisuus lastensuojelussa
Cath Larkins
Mediasivu Sarjakuvittaminen
Sarjakuvittaminen ja lapsen osallisuus
Mediasivu Recording 27.11.2019-15.24
Recording 27.11.2019-15.24
Mediasivu Laadullinen sisällönanalyysi
Luento tekstitettynä
Mediasivu Luento 27.11.2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Mediasivu Luento 27.11.2019
VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto
Mediasivu What kind of challenges might come up in sports team communication?
Eelis, Saara, Venla, Katriina, Sinna
Mediasivu What makes a good coach-athlete relationship?
Selina, Aino, Mimmi, Paavo, Sasu
Mediasivu Koulutusjohtamisen perusopinnot 23.11.2019 - osa 2
Koulutusjohtamisen perusopinnot, 3. lähijakso

Tehdyt toimenpiteet