Uintia ja uimahyppyjä

Tekniikkavideoita: tekijä Ilkka Keskinen, Videos on swimming technique by Ilkka Keskinen.

Hakusanat: video, uinti, uintitekniikka, vesipelastus, uinnin lähtö ja käännös, vedenpoljenta, uimahypyt
Keywords: video, swimming technique, swimming strokes, life saving, turn, start, sculling, diving

    Ilkka Keskisen kotisivu, The Homepage of Ilkka Keskinen: http://users.jyu.fi/~ikeskine/

    email: keskinenilkka@gmail.com