Terveystieteet

Terveystieteiden videoita
TERV111
TERV111 -kurssin yhteisluennot
Program Troff document Vierailuluennot
Terveystieteiden vierailuluentoja
Program TERV116_2017-kevät
Terveystiedon oppiminen digitaalisessa ympäristöissä
Program TERV116_2015-kevät
Kurssin tilatallenteita
Program TELS-hanke
21.11.2012
Program TELS
Terveyttä edistävä liikuntaseura -tutkimuksen esittelyvideo
Program Viestinnän kurssi
Puhe-esitykset
Program object code Jyri Ylösen luento
4.3.2014
Program LTKS002 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen
LTKS002-kurssin luentojen videotallenteet 2015.
Program LTKS002 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen
LTKS002-kurssin luentojen videotallenteet 2016
Program FTES017
Arja Piiraisen videoita
Program Troff document KTEA014 Terveyden biologiset perusteet
KTEA014
Program TERV111 - Syksy 2016
Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa
Muut ohjelmat
Program KTEA014 Kevät 2017
Terveyden biologiset perusteet
Program Troff document KTEA011 Kuntoutus ja terveystieteet
Syksy 2017
Program TERV111 - Syksy 2017
Syksy 2017
Program TERV110 Syksy 2017
TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen
Program KTEA007 Terveystieteiden asiantuntijuus II
Syksy 2017
Program Troff document TERV116_2018-kevät
Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä
Program Troff document KTEA014 Terveyden biologiset perusteet
Kevät 2018
TerOpe-haastattelut
Program TERV116_k2019
22.1.2019
Program KTEA014
KTEA014 Kevät 2019
Program object code TERV111-2019
Sami Kalajan haastattelu
Program KTEP001 - Syksy 2019
Terveystieteiden asiantuntijuus, osa I
Program KTEA011 - Syksy 2019
Kuntoutus ja terveystieteet
Program TERV111 2019
Kurssin videoita
Program KTEA014 2020
Terveyden biologiset perusteet Kevät 2020
Program KTEA014 Terveyden biologiset perusteet
Kevät 2020
Program TERV116 kevät 2020
21012020
Program KTEY013 Assessing Functional Capacity in Health Sciences 2020
Spring 2020
Program TERS1002
Sami Kokon luennot 18.3.2020
Program Multanen
19032020
Program FTES1001-2020
Kurssin videotallenteita
Program KTEA012 Urheilijan terveys 2020
Kurssin luennot tilatallenteina.
Program Terveystieteiden asiantuntijuus III 2020
Kurssin videoita kevät 2020
Program TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys
kurssin videotallenteita
Program object code KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko
kurssin videotallenteita
Program Terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen
Program Terveystieteiden asiantuntijaharjoittelu
kurssin videotallenteita
Program Troff document Liikunta ja kardiovaskulaarisairaudet
videotallenteita
Program Troff document TERS1007 Terveyden edistämisen johtamisen strategiat
TERS1007
Program Octet Stream TTIY1004 Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä
kurssin videotallenteita
Program FES1007 Kuntouksen tutkiminen ja kehittäminen
kurssin videotallenteita
Program chemical/x-mopac-input FTEM1001 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat
kurssin videotallenteita