Vaahtoavuus -demonstraatio 301650497470585309407689857700098230562

Tässä kokeessa havainnollistetaan, miten veden kovuus vaikuttaa mäntysuovan vaahtoamiseen erilaisissa vesiliuoksissa.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Aloitussivulle

Veden kovuus -etusivulle

Tarvikkeet:

  • 3 muovipulloa
  • tislattua vettä
  • vesijohtovettä
  • kalsiumkloridiliuosta
  • mäntysuopaa
  • pipetti

Tässä kokeessa havainnollistetaan, miten veden kovuus vaikuttaa mäntysuovan vaahtoamiseen erilaisissa vesiliuoksissa.

Koetta varten tarvitaan kolme muovipulloa. Ensimmäiseen pulloon laitetaan tislattua vettä, joka on kovuudeltaan erittäin pehmeää. Toiseen pulloon laitetaan Jyväskylän vesijohtovettä, jonka kovuus on noin 2.6 °dH.6 Kolmanteen pulloon laitetaan CaCl2:n vesiliuosta, jossa CaCl2 on liuotettu tislattuun veteen ja sen pitoisuus on 15 mg/l ja kovuus 1.5 °dH.

Jokaiseen pulloon laitetaan liuoksia puolet pullojen tilavuudesta ja lopuksi kaikkiin pulloihin lisätään sama määrä eli 1 ml mäntysuopaa.

Videolla nähdään varsinaisen kokeen suoritus eli pulloja ravistellaan 30 sekuntia kutakin ja seurataan liuosten vaahtoutumista.