Jyväskylän korkeakoululiikunta

Ohjelma Sävellyskilpailu 2015
Jyväskylän korkeakoululiikunnan sävellyskilpailu
Ohjelma Infovideot 2020
Korkeakoululiikunnan infovideot