Korpin eHops opettajan ja ohjaajan työkaluna 53f1615ff0844ecaa88afdd2798f9f68

Mitä lisäarvoa Korpin eHops tuo ohjausprosessiin? Millaisia kokemuksia yliopisto-opettajilla on sen käytöstä?

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Kemian laitoksen yliopisto-opettajat Tiina Kiviniemi ja Piia Valto kertovat kokemuksistaan Korpin eHopsin käytöstä ohjausprosessin tukena. Tämä on yksi hyvä käytänne, jota he suosittelevat.