Muut

Program TRIAD Open seminar
TRIAD Open seminar 3.5.2018
Program OIVM1000 (Kevät 2019)
OIVM1000 Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
Program OIVM2000
OIVM2000 - Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
Program Loikka-hanke
Videomateriaali Jyväskylän yliopisto, Loikka I ja Loikka II
Program Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus
Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri
Program Troff document TUVET
TUVET
Program Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari. Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.
Program Octet Stream Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka
TUVET-hankkeen koulutuspäivä opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja aiheesta kiinnostuneille.
Program CopaGloba-hanke
www.jyu.fi/edupsy/copa
Program ERIA1050
2020
Program Väitöstilaisuus 4.9.2020 - Marja Terttu Kovalainen
Väitöstilaisuus 4.9.2020: Johtaminen tapahtuu muutoksessa ja vajeessa. YTK Marja Terttu Kovalainen tutkii aikuiskasvatuksen väitöskirjassaan pedagogista johtajuutta ja sen vajeen ilmenemistä järjestelmä- ja systeemitason muutoksessa. Vastaväittäjänä on professori Michael Uljens (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto).
Program Soila Lemmetyn väitöskirjan tarkastustilaisuus
4.9.2020 klo 12.00: KM Soila Lemmetyn aikuiskasvatuksen väitöskirjan "Self-directed workplace learning in technology-based work" tarkastustilaisuus.
Program Väitöstilaisuus Eija Salonen 5.9.2020
Suora lähetys Eija Salosen väitöstilaisuudesta
Program Octet Stream TUNTO - Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa
Hankkeen kirjanjulkistamiswebinaari 6.10.2020
Program Perhetutkimuksen päivät 2020
Tapahtuman tallenteet
Program object code Graduseminaarit (Miia Sainio)
KTKS4010 ja KTKS4020