Johtaminen

Program EBEN Annual Conference - Practitioners track
15.6.2017
Program YTTP1110 (Syksy 2017)
JOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN PERUSTEET
Program YTTP2110 Introduction to Management and Leadership
Spring 2018
Program JSBP5110 - Kevät 2018
Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan
Program YJOA2140
YJOA2140
Program YTTP1110 2018
YTTP1110 2018
Program YTTP2110 - 2019
YTTP2110 - 2019
Program YTTP1110 S2019
YTTP1110 Syksyn 2019 tallenteet
Program YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet
YTTP1110 luentotallenteet
Program YJOA2140 - syksy 2020
Business and Leadership Ethics
Program Octet Stream YJOS4210 - Paavo Lintula
Organisaatioteoriat ja johtajuus
Program Octet Stream YJOS4210 etä
Organisaatioteoriat ja johtajuus
Program YJOS2110 Ihmisten johtaminen
YJOS2110
Program YJOS2240 Henkilöstön rekrytointi (2021)
YJOS2240
Program YJOS2110 - Kevät 2021
YJOS2110 - Kevät 2021
Program YJOA2120 (Syksy 2021)
YJOA2120
Program YJOA2120 (Syksy 2022)
Työhyvinvoinnin johtaminen
Program YTTP2110 Basics of leadership and management (2023)
YTTP2110
Program YJOA2120 (syksy 2023)
YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen
Program YTTP1110 (Kevät 2024)
Johtamisen ja johtajuuden perusteet