ITKY4000 2023-02-08 Osa 4/11: Oppimispäiväkirjan 1. osan ohjeistuksesta 6b51b50934c54d76b18594dda9cce3d5

ITKY4000 2023-02-08 Osa 4/11: Oppimispäiväkirjan 1. osan ohjeistuksesta

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Navigointi