ITKY4000 2021-02-25 Osa 5: Oppimispäiväkirjan osa 2:n tavoitteet ja ohjeistus 8599fba67a1b48efac59ab1a4000e63e

ITKY4000 2021-02-25 Osa 5: Oppimispäiväkirjan osa 2:n tavoitteet ja ohjeistus

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Navigointi