Kimmo Lindin sosiologian väitöskirjan tarkastustilaisuus

Kimmo Lindin sosiologian väitöskirjan "Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, toimintaympäristön muutokset ja operatiivisen johdon toimijuus" tarkastustilaisuus