Kielitietoisuus ja monikielisyyspedagogiikka da3944960c624169ad66f3f63c08675d

Mitä on kielitietoisuus ja miksi se on tärkeä asia ihan jokaiselle opettajalle? Miten tukea opetuskieltä oppivaa oppilasta omassa luokassa? Tässä jaksossa tutustutaan kielitietoisuuteen ja monikielisyyspedagogiikkaan. Kanssamme tästä aiheesta on keskustelemassa yliopistonopettaja Kristiina Skinnari Jyväskylän yliopistosta ja väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti Tampereen yliopistosta.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.