Suomen kielen oppiminen arjessa ja kotoutuessa b2763fa26e804763b8c76f26a2d85466

Miten suomen kieltä voi oppia arjen vuorovaikutustilanteissa? Millaista on kotoutua Suomeen? Tässä jaksossa keskustellaan maahanmuuttajien suomen kielen oppimisesta ja kotoutumisesta. Elmeri Tommiskan ja Erja Kilpeläisen kanssa keskustelemassa ovat väitöskirjatutkija Anna-Kaisa Jokipohja ja suomen kielen yliopistonlehtori Niina Lilja Tampereen yliopistosta sekä palvelupäällikkö, projektipäällikkö Minna Perokorpi-Sulin oppilaitos Careeriasta ja Äidit mukana -hankkeesta.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.