Yhteiset opinnot

Laitoksen yhteiset opinnot
Program TAIP1105
Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvastot
Program TAIA1101
Estetiikka ja taiteenteoria
Program TAIA1102
Nykytaiteen käytännöt ja keskustelut
Program TAIP1105 (kevät 2022)
TAIP1105
Program TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (2024)
TAIA121