Musiikkikasvatus

Ohjelma MKAS2004
Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ja musiikin historian pedagogiikka
Ohjelma MUPA2002
Musiikkikulttuurit 3 - monikulttuurinen maailmanmusiikki
Ohjelma MKAA2004
Orkesterinjohto