Musiikkikasvatus

Program MKAS2004
Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen ja musiikin historian pedagogiikka
Program MUPA2002
Musiikkikulttuurit 3 - monikulttuurinen maailmanmusiikki
Program MKAA2004
Orkesterinjohto