Viestinnän ja median perusopinnot 2019 - 2020

Ohjelma VIEP1013
Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset
Ohjelma VIEP1014
Viestinnän etiikka ja normit