Viestinnän ja median perusopinnot 2019 - 2020

Program VIEP1013
Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset
Program VIEP1014
Viestinnän etiikka ja normit