Viestinnän ja median perusopinnot

Program VIEP1010
Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen
Program VIEP1011
Viestintä ja vaikuttaminen
Program VIEP1012
Työelämän viestintä
Program VIEP1013
Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset
Program VIEP1014
Viestinnän etiikka ja normit