VISA1010 - Syksy 2022

Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen
Ohjelma Harjoitusryhmä 4
Harjoituksia
Ohjelma Harjoitusryhmä 5
Harjoituksia