Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 2022 - 2023

Program VIJP1001
Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen
Program VIJP1002
Organisaatioviestintä
Program VIJP1003
Mediamaiseman murrokset
Program VIJP1005
Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit