Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 2022 - 2023

Ohjelma VIJP1001
Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen
Ohjelma VIJP1002
Organisaatioviestintä
Ohjelma VIJP1003
Mediamaiseman murrokset
Ohjelma VIJP1005
Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit