Viittomakielen professori Ritva Takkinen 5810

Bimodaalinen kaksikielisyys: viittomakielen ja puhutun kielen rinnakkainen omaksuminen (15.12.2011 C2)

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.