Koulutuspalvelut

Jatkuva oppiminen
JYUStart
JYUStart
Opetuksen ja opiskelun palvelut
Ohjelma JY:n opiskelijavalintaseminaari
Opiskelijavalintojen uudistaminen: avoimen yliopiston väylä, lukion ainevalintojen sekä yo-tutkinnon merkitys yliopisto-opinnoissa, valintojen pisteytysmallit ja yo-tutkinnon pisteytystyökalu
Ohjelma JYU:n opintoasiainpäivä 13.11.2018
JYU:n opintoasiainpäivä 13.11.2018 - aiheina Kysely/palautekatsaus, Ilmastonmuutos ja koulutuspalvelut, Turvallisuus ja haastavat asiakastilanteet, Tietosuojaa ja opintohallinnon juridiikkaa koulutuspalveluille käytännönläheisesti, Organisaatiokyvykkyys
Ohjelma OPS-työn käynnistysseminaari 2019
Yliopiston yhteinen opetussuunnitelmatyön käynnistysseminaari 7.3.2019
Ohjelma JYU:n opintoasiainpäivä 15.03.2019
JYU:n opintoasiainpäivä 15.03.2019
Ohjelma Octet Stream Työ­elä­mä- ja yrit­tä­jyys­val­miu­det OPS:eis­sa
Tässä tiedekuntien OPS -työhön liittyvässä työpajassa autetaan tiedekuntia hahmottamaan työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien merkitystä OPS:eissa. Alustuspuheenvuoroissa pohditaan työelämäosaamisen kehittämistä pedagogisin keinoin, yrittäjämäistä mindsettia, innovointikykyä ja luovuutta sekä esitellään Jyväskylän Yritystehtaan tukea oppilaitoslähtöisille yrittäjyysosaajille.
Ohjelma Ops-seminaari: Hyvinvointi ja temaattiset moduulit 22.5.2019
Ops-seminaari: Hyvinvointi ja temaattiset moduulit 22.5.2019. 12.30 AKATEEMINEN OPISKELUKYKY, Hanna Laitinen, JYU. 13.00 TEMAATTISET MODUULIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA & EDUFUTURA YHTEISTYÖSSÄ, Mari Ikonen & Terhi Skaniakos JYU, Tytti Pintilä & Anne Hakala JAMK, Seija Kivelä Gradia
Ohjelma Digiopetuksen learning cafe (Digipalvelut) 17.05.2019
Digiopetuksen learning cafe (Digipalvelut) 17.05.2019
Ohjelma Opintoasiainpäivä 1.10.2019
Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivä, ajankohtaisasiaa
Ohjelma Kansainvälisyys opetussuunnitelmissa 3.10.2019
OPS-seminaari
Ohjelma Opiskelijavalintaseminaari
Opiskelijavalintaseminaarissa keskitytään kevään 2020 opiskelijavalintauudistuksiin ja esitellä erilaisia valintakokeiden toteutustapoja.
Ohjelma 3E OPS-seminaari 6.11.2019
3E: eettisyys, esteettömyys ja e-oppiminen opetussuunnitelmatyössä seminaari
Ohjelma Octet Stream Oppimismuotoilu korkeakouluissa
Käytännön työkaluja digipedagogiseen tukeen
Ohjelma chemical/x-hin Kes­kus­te­lu- ja info­ti­lai­suus te­maat­ti­siin mo­duu­lei­hin ja MOOC-opin­to­jak­soi­hin liit­tyen 27.11.2019
Temaattiset moduulit linkittyvät kiinteästi yliopistossa tehtävään opetussuunnitelmatyöhön. Osa moduuleista suunnataan yliopiston omille opiskelijoille, osa työssäkäyville (ns. jatkuvan oppimisen moduulit) ja osa toteutetaan EduFutura-yhteistyössä. Tilaisuudessa käsitellään kaikkia näitä vaihtoehtoja. Keskustelemassa on vararehtori Marja-Leena Laakso, koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, Avoimen yliopiston kehittämispäällikkö Merja Karjalainen, EduFutura-koordinaattori Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, erityisasiantuntija Terhi Skaniakos, opetuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola ja IT-asiantuntija Merja Laamanen.
Ohjelma Muutoksenhakulautakunnan koulutus 2020
Lakimies Tuomo Ratinen perehdyttää muutoksenhakulautakunnan toimintaan ja päätösten tekoon.
Ohjelma JYULearn
JYULearn-materiaalit
Ohjelma Valintakokeet 2021
Valintakokeisiin liittyvät videotallenteet
Muut
Muita Koulutuspalveluiden videoita
Ohjelma UEF-JYU vertaisoppiminen
UEF-JYU vertaisoppiminen
Ohjelma Ohjauskoulutus
Ohjauskoulutus
Matka yhteisölliseen hyvinvointiin
Ohjelma object code KOHO
KOHO-hankkeen videoita