Hyvä tieteellinen käytäntö 20.2.2013

Henkilöstökoulutus, Tutkimuksen etiikka: Hyvä tieteellinen käytäntö. 20.2.2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri FT, dos. Sanna Kaisa Spoof Tutkijan ansioluettelomalli 20.2.2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri FT, dos. Sanna Kaisa Spoof