Läsnäoloa ja luottamusta rakentava vuorovaikutus verkko-opetuksessa 33832c7c43964eeea6fc9bdd46dba868

Asiantuntijavieraina Avoimen yliopiston opettajat Heli Tyrväinen ja Sanna Uotinen

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.