Etäopetusta Moodlessa d71aba3150394a558084428b8deef313

Ideoita etäopetukseen: millaisia toimintoja ja Moodlen työkaluja voisin hyödyntää opetuksen ja oppimisen tukena?

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tutustu lisää pedagogisen verkkototeutuksen rakentamiseen henkilöstölle suunnatulla Moodle-kurssialueella.
Voit itserekisteröityä kurssialueelle:  https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5394