Turnitin-ohjevideot

Turnitin –ohjelma tukee tieteellistä kirjoittamista ja vastuullisen tutkimuksen tekoa.

Turnitin on laajan tausta-aineistonsa ansioista tehokas väline tekstin alkuperäisyyden ja vertailtavien tekstien samankaltaisuuksien tarkastamisessa. Sen merkitys opiskelijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa tieteellisen kirjoittamisen oppimisprosessissa on kuitenkin ohjelman monipuolisissa pedagogisissa työkaluissa. Näiden avulla ohjaaja opastaa opiskelijaa kiinnittämään huomion tieteen hyviin käytänteisiin, joita yliopisto on sitoutunut noudattamaan.

Jyväskylän yliopistossa Turnitin on integroitu kahteen oppimisympäristöön: Moodleen ja Koppaan.

Löydät laajat kirjalliset ohjeet opettajalle ja opiskelijalle suomeksi ja englanniksi: http://r.jyu.fi/turnitin